• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Đện trở, IGBT..
 • Tụ Nga 1uF 400V

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001044
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ Nga 1uF 500V

  35.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001063
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ Nga 2uF 250V

  34.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001760
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ Nga 2uF 400V

  35.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001062
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ Nga 2uF 500V

  37.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001064
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ Nga 4uF 630V (Loại mỏng)

  45.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001065
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Tụ dầu Nga 4uF 630V loại mỏng