• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Đện trở, IGBT..
 • L7812CD2T 12V 1.5A TO263

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001596
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • TL081 DIP8 (loại thường)

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001552
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • L7805CD2T 5V 1.5A TO-263

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001521
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • CD4017 DIP16

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001512
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • PIC16F716 - DIP18 code 3 chế độ (hàng nguyên bản)

  80.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001501
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: PIC16F716 đã code 3 chế độ (hàng nguyên bản) Được sử dụng để thay thế trong những bo mạch 3 chế độ như hình bên dưới
 • OPTO QUANG PC817 SOP4 (chân dán)

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001366
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • UC3842 SOP8

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001322
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: UC3842 SOP8
 • 78M05 IC NGUỒN 5V 0.5A TO252

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001243
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: 78M05 IC NGUỒN 5V 0.5A TO252
 • 78M12 IC NGUỒN 12V 0.5A TO252

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001242
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: 78M12 IC NGUỒN 12V 0.5A TO252
 • IR2110 DIP14 Half-Bridge Driver tháo máy

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001238
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: IR2110 DIP14 Half-Bridge Driver tháo máy Thông số kĩ thuật Datasheet - Tham khảo datasheet của sản phẩm tại đây: >> Datasheet <<
 • UC3842 DIP8

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001219
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • UC3845 SOP8

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001077
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • TL431 SOT23

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000943
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 4N35 DIP6

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000916
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 6N137 DIP8 Opto 10Mbit/s

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000915
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IR2103 DIP8 (Chính hãng)

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000914
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • UC3843 SOIC8

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000897
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • UC3843 DIP8

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000896
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • VIPER12A DIP8

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000895
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IC ỔN ÁP L7824CV

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000887
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IC ỔN ÁP L7818CV

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000886
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IC ỔN ÁP L7915CV

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000885
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IC ỔN ÁP L7912CV

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000884
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IC ỔN ÁP L7909CV

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000883
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IC ỔN ÁP L7905CV

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000882
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • N76E003AT20 TSSOP20

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000850
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • VIPER22A DIP8

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000849
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • ULN2803 SOP18

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000845
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • ULN2803 DIP18

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000844
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • UL2003 SOP16

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000843
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • UL2003 DIP16

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000842
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • LM324 SOP14

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000841
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • LM324 DIP14

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000840
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • PIC12F629-I/SN chân dán (chính hãng)

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000837
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • PIC12F629-I/P chân cắm (chính hãng)

  20.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000836
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • PIC16F716-I/P chân cắm (chính hãng)

  35.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000835
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • PIC16F684-I/P DIP-14 chính hãng MicroChip

  35.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000780
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: PIC16F684-I/P DIP-14 mới chính hãng MicroChip Sản xuất tại Thái Lan
 • JRC4558 OPAMP DIP8

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000769
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • TL084CN DIP14

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000766
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • CD4047 SOP14

  5.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000764
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này