• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Đện trở, IGBT..
 • KIA2906A MOSFET N-CH 130A 60V TO3P

  17.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001569
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: KIA2906A MOSFET N-CH 130A 60V TO3P TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET là Transistor hiệu ứng trường (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường. Vì do đóng cắt nhanh làm cho dòng điện biến thiên nên nó thường thấy trong các bộ nguồn xung và cách mạch điều...
 • 13N50 MOSFET N-CH 13A 500V TO220

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001558
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 13N50 MOSFET N-CH 13A 500V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - MOSFET là Transistor hiệu ứng trường (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. - Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường. Vì do đóng cắt nhanh làm cho dòng điện biến thiên, nó thường thấy trong các bộ nguồn xung và cách mạch điều khiển...
 • 2SK2654 MOSFET N-CH 8A 900V TO3P (tháo máy)

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001540
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: 2SK2654 MOSFET N-CH 8A 900V TO3P (tháo máy) Tính năng sản phẩm - MOSFET là Transistor hiệu ứng trường (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường. Vì do đóng cắt nhanh làm cho dòng...
 • 10N60 FQPF10N60C MOSFET N-CH 10A 600V TO220

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001505
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: 10N60 FQPF10N60C MOSFET N-CH 10A 600V TO220 Tính năng sản phẩm - MOSFET là Transistor hiệu ứng trường (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) là một Transistor đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường. Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợp cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu. - Mosfet có khả năng đóng nhanh với dòng điện và điện áp khá lớn nên nó được sử dụng nhiều trong các bộ dao động tạo ra từ trường. Vì do đóng cắt nhanh làm cho dòng điện...
 • HY3410 MOSFET N-CH 140A 100V TO-220 THÁO MÁY

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001333
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 160N03 MOSFET N-CH 160A 30V TO-263 (loại tốt)

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001332
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IRFP250 TO247 MOSFET KÊNH N 30A 200V

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001247
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IRFP064N MOSFET KÊNH N 110A 55V TO-247

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001240
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: IRFP064N MOSFET KÊNH N 110A 55V TO-247
 • IRFP2907 MOSFET N-CH 209A 75V TO247 tháo máy

  45.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001140
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IRFP2907 MOSFET N-CH 209A 75V TO247 tháo máy Tình trạng: đã qua sử dụng (hàng tháo máy)
 • IRFP264 MOSFET N-CH 44A 250V TO247 tháo máy

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001139
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IRFP264 MOSFET N-CH 44A 250V TO247 tháo máy
 • IRFP254 MOSFET N-CH 23A 250V TO247 tháo máy

  11.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001138
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IRFP254 MOSFET N-CH 23A 250V TO247 tháo máy Tình trạng: đã qua sử dụng (hàng tháo máy)
 • IRFP4468 MOSFET N-CH 195A 100V tháo máy

  40.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001137
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IRFP4468 MOSFET N-CH 195A 100V tháo máy Tình trạng: đã qua sử dụng (hàng tháo máy)
 • IRFP4368 MOSFET N-CH 195A 75V tháo máy

  45.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001136
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: IRFP4368 MOSFET N-CH 195A 75V tháo máy Tình trạng: đã qua sử dụng (hàng tháo máy)
 • MOSFET J380 tháo máy

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001057
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IRFP064N MOSFET N-CH 110A 55V tháo máy

  23.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001056
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • RU190N08 MOSFET N-CH 190A 80V

  24.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000957
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • HY5608 MOSFET N-CH 360A 80V TO220

  35.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000908
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • HY4008 MOSFET N-CH 200A 80V (tháo máy)

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000892
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 250N08 MOSFET N-CH 250A 80V tháo máy

  26.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000872
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IRFP4568 MOSFET N-CH 171A 150V tháo máy

  43.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000822
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IRF3205 MOSFET N-CH 110A 55V (Tháo Máy Lưng Nhám)

  4.800 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000083
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • CEP9060 MOSFET N-CH 120A 60V TO220 (tháo máy)

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000084
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 95N03LT MOSFET N-CH 95A 30V TO-263

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000085
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 80NF70 cũ tháo máy

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000086
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 75NF75 cũ tháo máy

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000087
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • TFP290N08 MOSFET N-CH 290A 80V (hàng tốt)

  26.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000088
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • HRF3205 cũ tháo máy

  3.800 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000091
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IRF1404 cũ tháo máy

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000092
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IRFB3077 cũ tháo máy

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000103
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IRF2807 Tháo Máy

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000105
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IRF1010E MOSFET N-CH 75A 60V TO-220 (Tháo Máy Lưng Nhám)

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000106
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IRF3205 MOSFET N-CH 110A 55V Lưng Nhám (Loại Tốt)

  9.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000107
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IRF3205 MOSFET N-CH 110A 55V Lưng Nhám (Loại Thường)

  5.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000108
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • FET 98N03LT 

  2.800 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000109
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 108N03LT

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000391
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 190N08 190A 80V tháo máy

  24.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000417
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 290N08 MOSFET N-CH 290A 80V (tháo máy)

  22.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000483
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IRF3205 MOSFET N-CH 110A 55V Lưng Đồng

  12.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000501
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • K2370 MOSFET N-CH 20A 500V tháo máy

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000574
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • K2698 MOSFET N-CH 18A 500V tháo máy

  9.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000575
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này