• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Đện trở, IGBT..
 • Trở 50W 5% 200R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000931
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Trở 50W 5% 100R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000930
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Trở 50W 5% 47R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000929
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Trở 50W 5% 33R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000928
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Trở 50W 5% 10R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000927
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Trở 50W 5% 4R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000926
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Trở 50W 5% 3R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000925
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Trở 50W 5% 2R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000924
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Trở 50W 5% 1R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000923
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này