• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Điện Trở 50W 5% 200R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000931
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện Trở 50W 5% 200R RX24 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở 50W phù hợp với các mạch điện tử cần độ chính xác, hoạt động ổn định, bền với thời gian. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: RX24 ...
 • Điện Trở 50W 5% 100R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000930
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện Trở 50W 5% 100R RX24 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở 50W phù hợp với các mạch điện tử cần độ chính xác, hoạt động ổn định, bền với thời gian. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: RX24 ...
 • Điện Trở 50W 5% 47R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000929
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện Trở 50W 5% 47R RX24 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở 50W phù hợp với các mạch điện tử cần độ chính xác, hoạt động ổn định, bền với thời gian. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: RX24 ...
 • Điện Trở 50W 5% 33R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000928
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện Trở 50W 5% 33R RX24 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở 50W phù hợp với các mạch điện tử cần độ chính xác, hoạt động ổn định, bền với thời gian. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: RX24 ...
 • Điện Trở 50W 5% 10R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000927
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện Trở 50W 5% 10R RX24 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở 50W phù hợp với các mạch điện tử cần độ chính xác, hoạt động ổn định, bền với thời gian. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: RX24 ...
 • Điện Trở 50W 5% 4R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000926
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện Trở 50W 5% 4R RX24 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở 50W phù hợp với các mạch điện tử cần độ chính xác, hoạt động ổn định, bền với thời gian. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: RX24 ...
 • Điện Trở 50W 5% 3R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000925
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện Trở 50W 5% 3R RX24 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở 50W phù hợp với các mạch điện tử cần độ chính xác, hoạt động ổn định, bền với thời gian. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: RX24 ...
 • Điện Trở 50W 5% 2R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000924
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện Trở 50W 5% 2R RX24 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở 50W phù hợp với các mạch điện tử cần độ chính xác, hoạt động ổn định, bền với thời gian. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: RX24 ...
 • Điện Trở 50W 5% 1R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000923
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện Trở 50W 5% 1R RX24 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở 50W phù hợp với các mạch điện tử cần độ chính xác, hoạt động ổn định, bền với thời gian. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Tên mã: RX24 ...