• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Đện trở, IGBT..
 • L7812CD2T 12V 1.5A TO263

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001596
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • L7805CD2T 5V 1.5A TO-263

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001521
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • UC3842 SOP8

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001322
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: UC3842 SOP8
 • 78M05 IC NGUỒN 5V 0.5A TO252

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001243
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: 78M05 IC NGUỒN 5V 0.5A TO252
 • 78M12 IC NGUỒN 12V 0.5A TO252

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001242
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: 78M12 IC NGUỒN 12V 0.5A TO252
 • UC3842 DIP8

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001219
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • TL431 SOT23

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000943
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IR2103 DIP8 (Chính hãng)

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000914
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • UC3843 SOIC8

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000897
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • UC3843 DIP8

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000896
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • VIPER12A DIP8

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000895
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IC ỔN ÁP L7824CV

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000887
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IC ỔN ÁP L7818CV

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000886
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IC ỔN ÁP L7915CV

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000885
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IC ỔN ÁP L7912CV

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000884
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IC ỔN ÁP L7909CV

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000883
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IC ỔN ÁP L7905CV

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000882
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • VIPER22A DIP8

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000849
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • L7815CV TO220 1.5A 15V

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000009
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • L7812CV TO220 1.5A 12V

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000010
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • L7809CV TO220 1.5A 9V

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000011
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • L7805CV TO220 1.5A 5V

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000012
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • LM317 TO220

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000013
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • LM317 TO263

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000014
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • TL431 TO-92

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000610
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IC nguồn TOP223YN

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000611
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IC nguồn TOP222YN

  9.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000612
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IC nguồn TOP243YN

  12.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000613
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IC nguồn TOP224YN

  12.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000614
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IC nguồn TOP225YN

  13.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000615
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • IC nguồn TOP226YN

  14.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000616
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • DM0565R IC nguồn LCD

  9.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000617
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 5M0380R IC nguồn

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000618
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này