• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Đện trở, IGBT..

CÁC LOẠI TRIẾT ÁP - BIẾN TRỞ

 • grid
 • list
 • Biến trở tam giác 102 (1K)

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002040
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Biến trở tam giác 102 (1K) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở tam giác là sản phẩm chuyên dụng để điều chỉnh các thông số trong mạch điện tử. - Sản phẩm có kích thước rất nhỏ gọn và dễ dàng sử dụng với cấu tạo gồm 3 chân giúp cho việc điều chỉnh núm xoay được chắc chắn và hiệu quả. - Biến trở tam giác được sử dụng rất nhiều trong các bảng mạch điện tử, vi điều khiển, các bộ sản phẩm cần thay đổi giá trị về thông số như mạch cảm biến, mạch tăng dòng, hạ dòng,... ...
 • Biến trở tam giác 103 (10K)

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000186
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Biến trở tam giác 103 (10K) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở tam giác là sản phẩm chuyên dụng để điều chỉnh các thông số trong mạch điện tử. - Sản phẩm có kích thước rất nhỏ gọn và dễ dàng sử dụng với cấu tạo gồm 3 chân giúp cho việc điều chỉnh núm xoay được chắc chắn và hiệu quả. - Biến trở tam giác được sử dụng rất nhiều trong các bảng mạch điện tử, vi điều khiển, các bộ sản phẩm cần thay đổi giá trị về thông số như mạch cảm biến, mạch tăng dòng, hạ dòng,... ...
 • Biến trở tam giác 104 (100K)

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001998
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Biến trở tam giác 104 (100K) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở tam giác là sản phẩm chuyên dụng để điều chỉnh các thông số trong mạch điện tử. - Sản phẩm có kích thước rất nhỏ gọn và dễ dàng sử dụng với cấu tạo gồm 3 chân giúp cho việc điều chỉnh núm xoay được chắc chắn và hiệu quả. - Biến trở tam giác được sử dụng rất nhiều trong các bảng mạch điện tử, vi điều khiển, các bộ sản phẩm cần thay đổi giá trị về thông số như mạch cảm biến, mạch tăng dòng, hạ dòng,... ...
 • Biến trở tam giác 105 (1M)

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000942
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Biến trở tam giác 105 (1M) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở tam giác là sản phẩm chuyên dụng để điều chỉnh các thông số trong mạch điện tử. - Sản phẩm có kích thước rất nhỏ gọn và dễ dàng sử dụng với cấu tạo gồm 3 chân giúp cho việc điều chỉnh núm xoay được chắc chắn và hiệu quả. - Biến trở tam giác được sử dụng rất nhiều trong các bảng mạch điện tử, vi điều khiển, các bộ sản phẩm cần thay đổi giá trị về thông số như mạch cảm biến, mạch tăng dòng, hạ dòng,... ...
 • Biến trở tam giác 202 (2K)

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001486
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Biến trở tam giác 202 (2K) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở tam giác là sản phẩm chuyên dụng để điều chỉnh các thông số trong mạch điện tử. - Sản phẩm có kích thước rất nhỏ gọn và dễ dàng sử dụng với cấu tạo gồm 3 chân giúp cho việc điều chỉnh núm xoay được chắc chắn và hiệu quả. - Biến trở tam giác được sử dụng rất nhiều trong các bảng mạch điện tử, vi điều khiển, các bộ sản phẩm cần thay đổi giá trị về thông số như mạch cảm biến, mạch tăng dòng, hạ dòng,... ...
 • Biến trở tam giác 203 (20K)

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000187
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Biến trở tam giác 203 (20K) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở tam giác là sản phẩm chuyên dụng để điều chỉnh các thông số trong mạch điện tử. - Sản phẩm có kích thước rất nhỏ gọn và dễ dàng sử dụng với cấu tạo gồm 3 chân giúp cho việc điều chỉnh núm xoay được chắc chắn và hiệu quả. - Biến trở tam giác được sử dụng rất nhiều trong các bảng mạch điện tử, vi điều khiển, các bộ sản phẩm cần thay đổi giá trị về thông số như mạch cảm biến, mạch tăng dòng, hạ dòng,... ...
 • Biến trở tam giác 204 (200K)

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002041
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Biến trở tam giác 204 (200K) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở tam giác là sản phẩm chuyên dụng để điều chỉnh các thông số trong mạch điện tử. - Sản phẩm có kích thước rất nhỏ gọn và dễ dàng sử dụng với cấu tạo gồm 3 chân giúp cho việc điều chỉnh núm xoay được chắc chắn và hiệu quả. - Biến trở tam giác được sử dụng rất nhiều trong các bảng mạch điện tử, vi điều khiển, các bộ sản phẩm cần thay đổi giá trị về thông số như mạch cảm biến, mạch tăng dòng, hạ dòng,... ...
 • Biến trở tam giác 502 (5K)

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000188
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Biến trở tam giác 502 (5K) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở tam giác là sản phẩm chuyên dụng để điều chỉnh các thông số trong mạch điện tử. - Sản phẩm có kích thước rất nhỏ gọn và dễ dàng sử dụng với cấu tạo gồm 3 chân giúp cho việc điều chỉnh núm xoay được chắc chắn và hiệu quả. - Biến trở tam giác được sử dụng rất nhiều trong các bảng mạch điện tử, vi điều khiển, các bộ sản phẩm cần thay đổi giá trị về thông số như mạch cảm biến, mạch tăng dòng, hạ dòng,... ...
 • Biến trở tam giác 503 (50K)

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000189
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Biến trở tam giác 503 (50K) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở tam giác là sản phẩm chuyên dụng để điều chỉnh các thông số trong mạch điện tử. - Sản phẩm có kích thước rất nhỏ gọn và dễ dàng sử dụng với cấu tạo gồm 3 chân giúp cho việc điều chỉnh núm xoay được chắc chắn và hiệu quả. - Biến trở tam giác được sử dụng rất nhiều trong các bảng mạch điện tử, vi điều khiển, các bộ sản phẩm cần thay đổi giá trị về thông số như mạch cảm biến, mạch tăng dòng, hạ dòng,... ...
 • Biến trở tam giác 504 (500K)

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000190
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Biến trở tam giác 504 (500K) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Biến trở tam giác là sản phẩm chuyên dụng để điều chỉnh các thông số trong mạch điện tử. - Sản phẩm có kích thước rất nhỏ gọn và dễ dàng sử dụng với cấu tạo gồm 3 chân giúp cho việc điều chỉnh núm xoay được chắc chắn và hiệu quả. - Biến trở tam giác được sử dụng rất nhiều trong các bảng mạch điện tử, vi điều khiển, các bộ sản phẩm cần thay đổi giá trị về thông số như mạch cảm biến, mạch tăng dòng, hạ dòng,... - Chính vì vậy mà tuỳ...
 • Biến trở vi chỉnh 3296W 100K (104)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001400
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh 3296W 100R (101)

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001392
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh 3296W 10K (103)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001397
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh 3296W 10R (100)

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001389
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh 3296W 1K (102)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001395
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh 3296W 1M (105)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001403
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh 3296W 200K (204)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001401
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh 3296W 200R (201)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001393
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh 3296W 20K (203)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001398
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh 3296W 20R (200)

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001390
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh 3296W 2M (205)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001404
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh 3296W 500K (504)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001402
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh 3296W 500R (501)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001394
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh 3296W 50K (503)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001399
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh 3296W 50R (500)

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001391
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh 3296W 5K (502)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001396
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh vuông 3362P 100K (104)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001414
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh vuông 3362P 100R (101)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001405
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh vuông 3362P 10K (103)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001411
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh vuông 3362P 1K (102)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001408
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh vuông 3362P 1M (105)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001417
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh vuông 3362P 200K (204)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001415
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh vuông 3362P 200R (201)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001406
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh vuông 3362P 20K (203)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001412
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh vuông 3362P 2K (202)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001409
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh vuông 3362P 2M (205)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001418
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh vuông 3362P 500K (504)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001416
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh vuông 3362P 500R (501)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001407
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh vuông 3362P 50K (503)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001413
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến trở vi chỉnh vuông 3362P 5K (502)

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001410
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này