• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Đện trở, IGBT..
 • Jack Đực SM2.54-2P

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002060
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn:
 • Jack Cái SM2.54-3P

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002039
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn:
 • Jack Cái SM2.54-2P

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002038
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn:
 • Header 2P XH2.54-2P Đực Thẳng

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000222
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Header 2P XH2.54-2P đực thẳng TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Header là một loại connector thường được sử dụng trong các mạch điện tử. - Header thường dùng để hàn lên mạch, để kết nối từ mạch tới các mạch khác hoặc từ mạch tới các phụ kiện khác….ví dụ như: He arder dùng để làm jack cắm nguồn cho các thiệt bị như máy nghe nhạc, điện thoại, máy tính bảng, các bo mạch cần cấp nguồn từ pin, hoặc Hearder còn dùng để kết nối nhiều đường mạch bằng Bus (vd: giắc nguồn của quạt CPU, vv). ...
 • Header 3P XH2.54-3P đực thẳng

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000223
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Header 3P XH2.54-3P đực thẳng TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Header là một loại connector thường được sử dụng trong các mạch điện tử. - Header thường dùng để hàn lên mạch, để kết nối từ mạch tới các mạch khác hoặc từ mạch tới các phụ kiện khác….ví dụ như: Hearder dùng để làm jack cắm nguồn cho các thiệt bị như máy nghe nhạc, điện thoại, máy tính bảng, các bo mạch cần cấp nguồn từ pin, hoặc Hearder còn dùng để kết nối nhiều đường mạch bằng Bus (vd: giắc nguồn của quạt CPU, vv). - Tuỳ thuộc vào từng ứng dụng thực tế mà...
 • Header 5P XH2.54-5P đực thẳng

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000224
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Header 5P XH2.54-5P đực thẳng TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Header là một loại connector thường được sử dụng trong các mạch điện tử. - Header thường dùng để hàn lên mạch, để kết nối từ mạch tới các mạch khác hoặc từ mạch tới các phụ kiện khác….ví dụ như: Hearder dùng để làm jack cắm nguồn cho các thiệt bị như máy nghe nhạc, điện thoại, máy tính bảng, các bo mạch cần cấp nguồn từ pin, hoặc Hearder còn dùng để kết nối nhiều đường mạch bằng Bus (vd: giắc nguồn của quạt CPU, vv). - Tuỳ thuộc...
 • Header 6P XH2.54-6P đực thẳng

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000225
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Header 6P XH2.54-6P đực thẳng TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Header là một loại connector thường được sử dụng trong các mạch điện tử. - Header thường dùng để hàn lên mạch, để kết nối từ mạch tới các mạch khác hoặc từ mạch tới các phụ kiện khác….ví dụ như: Hearder dùng để làm jack cắm nguồn cho các thiệt bị như máy nghe nhạc, điện thoại, máy tính bảng, các bo mạch cần cấp nguồn từ pin, hoặc Hearder còn dùng để kết nối nhiều đường mạch bằng Bus (vd: giắc nguồn của quạt CPU, vv). - Tuỳ thuộc...
 • Header 4P XH2.54-4P đực thẳng

  400 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000481
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Header 4P XH2.54-4P đực thẳng TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Header là một loại connector thường được sử dụng trong các mạch điện tử. - Header thường dùng để hàn lên mạch, để kết nối từ mạch tới các mạch khác hoặc từ mạch tới các phụ kiện khác….ví dụ như: Hearder dùng để làm jack cắm nguồn cho các thiệt bị như máy nghe nhạc, điện thoại, máy tính bảng, các bo mạch cần cấp nguồn từ pin, hoặc Hearder còn dùng để kết nối nhiều đường mạch bằng Bus (vd: giắc nguồn của quạt CPU, vv). - Tuỳ thuộc...