• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Đện trở, IGBT..
 • Đế cầu chì 5x20MM BLX-A nhựa

  800 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001508
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Chân đế cầu chì 5x20mm

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001118
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Cầu chì 10A 250VAC 5x20mm chân cắm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001117
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Cầu chì 5A 250VAC 5x20mm chân cắm

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001116
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Cầu chì 10A 250VAC 5x20mm

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001115
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Cầu chì 5A 250VAC 5x20mm

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001114
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Cầu chì 10A (vỏ + cầu chì 5x20mm)

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001113
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Cầu chì 15A (vỏ + cầu chì 6x30mm)

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001112
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • COMBO 10 loại cầu chì 6x30mm

  60.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001012
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Combo gồm 10 loại cầu chì kích thước 5x30mm Cầu chì có dòng chịu: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 10A, 15A.
 • COMBO 10 loại cầu chì 5x20mm (100 cái)

  50.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001011
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Combo gồm 10 loại cầu chì kích thước 5x20mm Cầu chì có dòng chịu: 0.2A, 0.5A, 1A, 2A, 3A, 5A, 8A, 10A, 15A, 20A. Sản phẩm được đặt trong hộp nhựa 10 ngăn, rất tiện dụng.
 • Cầu chì ôtô 30A

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000412
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Cầu chì oto 10A

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000469
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Cầu chì oto 20A

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000470
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Cầu chì oto 30A

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000471
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Cầu chì oto 40A

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000472
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này