• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • B688 Tháo Máy Lưng Nhám

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002612
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: B688 Tháo Máy Lưng Nhám TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra đảm...
 • B649A 2SB649A Transistor PNP 1.5A 160V TO126

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002530
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • D882 2SD882 TRANS NPN 3A 30V SOT89

  600 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002523
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: D882 2SD882 TRANS NPN 3A 30V SOT89 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • B772 2SB772 TRANS PNP 3A 30V SOT89

  600 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002522
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: B772 2SB772 TRANS PNP 3A 30V SOT89 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • E13005 Transistor NPN 400V 4A TO220

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002380
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: E13005 Transistor NPN 400V 4A TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • C4237 Transistor NPN 10A 1200V TO-247

  14.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002247
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: C4237 Transistor NPN 10A 1200V TO-247 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • BU508 Transistor NPN 8A 700V TO-3P

  13.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001689
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BU508 Transistor NPN 8A 700V TO-3P TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • D1804 Transistor NPN 8A 50V TO252

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001603
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: D1804 TRANSISTOR NPN 8A 50V TO252 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • 2N5401 Transistor PNP 600mA150V TO92

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001550
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 2N5401 TRANSISTOR PNP 600mA 150V TO92 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • BD175 Transistor NPN 3A 45V TO126

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001539
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BD175 TRANSISTOR NPN 3A 45V TO126 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • BD176 Transistor PNP 3A 40V TO126

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001538
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BD176 TRANSISTOR PNP 3A 40V TO126 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • KSP92 A92 Transistor PNP 500mA 300V TO92

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001536
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: KSP92 Transistor PNP 500mA 300V TO92 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • C2383 Transistor NPN 1A 160V TO92

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001485
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: C2383 TRANSISTOR NPN 1A 160V TO92 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • C2655 Transistor NPN 2A 60V TO-92L

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001469
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: C2655 Transistor NPN 2A 60V TO-92L TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • A1013 TO92 Transistor PNP 1A 160V

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001438
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: A1013 TO92 TRANSISTOR PNP 1A 160V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • D468 Transistor TO-92 NPN 1A 25V

  800 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001432
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: D468 Transistor TO-92 NPN 1A 25V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • 13009 TRANS NPN 400V 12A TO220

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001316
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: E13009 TRANS NPN 400V 12A TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • C4237 Transistor NPN 10A 1200V TO-247 (Tháo Máy)

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001281
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: C4237 TRANSISTOR NPN 10A 1200V TO-247 tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và...
 • C5198 Transistor NPN 10A 140V TO-3P (Tháo Máy)

  11.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001268
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: C5198 Tháo Máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra đảm bảo linh kiện còn...
 • 2N3773 TO-3 TRANS NPN 16A 160V (Tháo Máy)

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001228
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 2N3773 TO-3 TRANS NPN 16A 160V tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại...
 • B688 TRANS PNP 8A 120V TO3P

  9.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001176
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: B688 Mới Lưng Bóng TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • Combo 15 Loại Transistor TO-92 (300 Cái)

  110.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001134
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: COMBO 15 loại transistor TO-92 (300 cái) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. Transistor nằm trong khối đơn vị cơ bản tạo thành một cấu trúc mạch ở máy tính điện tử và tất cả các thiết bị điện tử hiện đại khác. - COMBO 15 loại transistor TO-92 (300 cái): là bộ sản phẩm chuyên dụng, đa dạng giúp cho chúng ta thuận tiện trong quá trình làm việc. -...
 • 2N3055 Transistor NPN 15A100V TO-3 CRC Đen (Tháo Máy)

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001069
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 2N3055 Transistor NPN 15A100V TO-3 CRC Đen (Tháo Máy) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm...
 • Combo 10 Loại Transistor TO-92 (200 Cái)

  75.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001009
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: COMBO 10 loại Transistor TO-92 (200 cái) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. Transistor nằm trong khối đơn vị cơ bản tạo thành một cấu trúc mạch ở máy tính điện tử và tất cả các thiết bị điện tử hiện đại khác. - COMBO 10 Loại Transistor TO-92 (200 cái) là bộ sản phẩm gồm nhiều loại Transistor khác nhau về chức năng cũng như thông số. - Tuỳ vào mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn lựa...
 • 2N3055 Transistor NPN 15A100V TO-3 ST (Thường)

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000922
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 2N3055 Transistor NPN 15A100V TO-3 ST (Thường) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tùy theo nhu cầu cũng như mục đích sử dụng mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp nhất. ...
 • E13009L TRANS NPN 12A 400V TO247

  13.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000898
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: E13009L TRANS NPN 12A 400V TO247 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • E13007 Transistor NPN 400V 8A TO220

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000803
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: E13007 Transistor NPN 400V 8A TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • D718 TRANS NPN 8A 120V TO3P (Tháo Máy Lưng Đồng)

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000082
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: D718 Cũ Tháo Máy (Lưng Đồng) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • B688 Tháo Máy Lưng Đồng

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000089
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: B688 cũ tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra đảm bảo...
 • 2N3055 Transistor NPN 15A100V TO-3 RCA (Tháo Máy)

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000090
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: 2N3055 Transistor NPN 15A100V TO-3 RCA (Tháo Máy) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra...
 • Hết hàng
  Cặp Sò C5200 A1943 (Tháo Máy)

  Cặp Sò C5200 A1943 (Tháo Máy)

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000093
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Sò C5200/A1943 cũ tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Linh kiện tháo máy là linh kiện được lấy từ các bảng mạch, thiết bị điện tử đã qua sử dụng, được phân loại và kiểm tra đảm...
 • S8050 TO92 TRANS NPN 0.5A 40V

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000094
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: S8050 TO92 Trans NPN 0.5A 40V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • S8550 TO92 TRANS NPN 0.5A 40V

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000095
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: S8550 TO92 Trans NPN 0.5A 40V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • S8050 TRANS NPN 0.5A 40V SOT23

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000096
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: S8050 TRANS NPN 0.5A 40V SOT23 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • S8550 SMD TRANS PNP 0.5A 40V SOT23

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000097
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: S8550 SMD TRANS PNP 0.5A 40V SOT23 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • B772 TRANS PNP 3A 30V TO126

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000098
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: B772 TRANS PNP 3A 30V TO126 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • D882 TRANS NPN 3A 30V TO126

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000099
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: D882 TRANS NPN 3A 30V TO126 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • TIP41C TO220 TRANS NPN 6A 100V

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000100
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: TIP41C TO220 TRANS NPN 6A 100V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • TIP42C TRANS PNP 6A 100V TO220

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000101
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: TIP42C TRANS PNP 6A 100V TO220 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...
 • C1815 TO92 TRANS NPN 0.15A 50V

  300 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000521
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: C1815 TO92 TRANS NPN 0.15A 50V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Transistor hay Tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. - Transistor được sử dụng nhiều trong các mạch điện tử, với vai trò khuếch đại, đóng - cắt, điều chỉnh điện áp, điều khiển tín hiệu, và tạo dao động. Transistor cũng được kết hợp thành mạch tích hợp (IC)... - Tuỳ theo chức năng và nhu cầu sử dung mà chúng ta sẽ chọn cho mình các sản phẩm sao cho phù hợp. ...