• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Đện trở, IGBT..
 • Quạt 12025 12x12x2.5cm 12V 0.2A

  22.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001762
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Quạt 12025 12x12x2.5cm 12V 0.3A TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Quạt tản nhiệt là sản phẩm chuyên dùng để tản nhiệt trong các mạch điện tử, giúp duy trì tuổi thọ linh kiện của sản phẩm. - Quạt có chức năng tản nhiệt, làm mát trong các thiết bị điện tử như: các bảng mạch điện tử công suất lớn, PC, Laptop,… - Quạt sử dụng điện 1 chiều DC làm nguồn nuôi ...
 • Quạt case máy tính (8x8cm)

  35.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001609
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Quạt case máy tính (8x8cm) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Quạt tản nhiệt là sản phẩm chuyên dùng để tản nhiệt trong các mạch điện tử, giúp duy trì tuổi thọ linh kiện của sản phẩm. - Quạt có chức năng tản nhiệt, làm mát trong các thiết bị điện tử như: các bảng mạch điện tử công suất lớn, PC, Laptop,… - Quạt sử dụng điện 1 chiều DC làm nguồn nuôi ...
 • Quạt bếp từ 12-18VDC 8.5cm

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001562
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Quạt bếp từ 12-18VDC 8.5c m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Quạt tản nhiệt là sản phẩm chuyên dùng để tản nhiệt trong các mạch điện tử, giúp duy trì tuổi thọ linh kiện của sản phẩm. - Quạt có chức năng tản nhiệt, làm mát trong các thiết bị điện tử như: các bảng mạch điện tử công suất lớn, PC, Laptop,… - Quạt sử dụng điện 1 chiều DC làm nguồn nuôi ...
 • Quạt sên (quạt ly tâm) 12V 5015 5x5x1.5cm

  20.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001524
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Quạt sên (quạt ly tâm) 12V 5015 5x5x1.5cm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Quạt tản nhiệt là sản phẩm chuyên dùng để tản nhiệt trong các mạch điện tử, giúp duy trì tuổi thọ linh kiện của sản phẩm. - Quạt có chức năng tản nhiệt, làm mát trong các thiết bị điện tử như: các bảng mạch điện tử công suất lớn, PC, Laptop,… - Quạt sử dụng điện 1...
 • Quạt 12V 5010 5x5x1cm

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001510
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Quạt 12V 5010 5x5x1cm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Quạt tản nhiệt là sản phẩm chuyên dùng để tản nhiệt trong các mạch điện tử, giúp duy trì tuổi thọ linh kiện của sản phẩm. - Quạt có chức năng tản nhiệt, làm mát trong các thiết bị điện tử như: các bảng mạch điện tử công suất lớn, PC, Laptop,… - Quạt sử dụng điện 1 chiều DC làm nguồn nuôi ...
 • Quạt 4x4x1cm 12VDC (0.05-0.1A)

  12.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001300
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Quạt 4x4x1cm 12VDC (0.05-0.1A) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Quạt tản nhiệt là sản phẩm chuyên dùng để tản nhiệt trong các mạch điện tử, giúp duy trì tuổi thọ linh kiện của sản phẩm. - Quạt có chức năng tản nhiệt, làm mát trong các thiết bị điện tử như: các bảng mạch điện tử công suất lớn, PC, Laptop,… - Quạt sử dụng điện 1...
 • Quạt 5020 5x5x2cm 12V 0.21A

  17.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001257
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Quạt 5020 5x5x2cm 12V 0.21A TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Quạt tản nhiệt là sản phẩm chuyên dùng để tản nhiệt trong các mạch điện tử, giúp duy trì tuổi thọ linh kiện của sản phẩm. - Quạt có chức năng tản nhiệt, làm mát trong các thiết bị điện tử như: các bảng mạch điện tử công suất lớn, PC, Laptop,… - Quạt sử dụng điện 1 chiều DC làm nguồn nuôi ...
 • Tấm bảo vệ quạt gió 9x9cm

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001070
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Quạt 12025 12x12x2.5cm 12V 0.5A

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001032
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Quạt 12025 12x12x2.5cm 12V 0.5A TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Quạt tản nhiệt là sản phẩm chuyên dùng để tản nhiệt trong các mạch điện tử, giúp duy trì tuổi thọ linh kiện của sản phẩm. - Quạt có chức năng tản nhiệt, làm mát trong các thiết bị điện tử như: các bảng mạch điện tử công suất lớn, PC, Laptop,… - Quạt sử dụng điện 1 chiều DC làm nguồn nuôi ...
 • Quạt 9025 9x9x2.5cm 12v 0.43A

  20.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001031
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Quạt 9025 9x9x2.5cm 12v 0.43A TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Quạt tản nhiệt là sản phẩm chuyên dùng để tản nhiệt trong các mạch điện tử, giúp duy trì tuổi thọ linh kiện của sản phẩm. - Quạt có chức năng tản nhiệt, làm mát trong các thiết bị điện tử như: các bảng mạch điện tử công suất lớn, PC, Laptop,… - Quạt sử dụng điện 1 chiều DC làm nguồn nuôi ...
 • Quạt 6025 6x6x2.5cm 12V

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001023
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Quạt 6025 6x6x2.5cm 12V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Quạt tản nhiệt là sản phẩm chuyên dùng để tản nhiệt trong các mạch điện tử, giúp duy trì tuổi thọ linh kiện của sản phẩm. - Quạt có chức năng tản nhiệt, làm mát trong các thiết bị điện tử như: các bảng mạch điện tử công suất lớn, PC, Laptop,… - Quạt sử dụng điện 1 chiều DC làm nguồn nuôi...
 • Tấm bảo vệ quạt gió 12x12cm

  8.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001015
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • QUẠT 12V, 5X5X1.2CM, 0.2A

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000817
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Quạt 12V, 5X5X1.2CM, 0.2A TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Quạt tản nhiệt là sản phẩm chuyên dùng để tản nhiệt trong các mạch điện tử, giúp duy trì tuổi thọ linh kiện của sản phẩm. - Quạt có chức năng tản nhiệt, làm mát trong các thiết bị điện tử như: các bảng mạch điện tử công suất lớn, PC, Laptop,… - Quạt sử dụng điện 1 chiều DC làm nguồn nuôi ...
 • Tấm bảo vệ quạt gió 8x8cm

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000790
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tấm bảo vệ quạt gió 5x5cm

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000789
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tấm bảo vệ quạt gió 6x6cm

  5.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000760
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • QUẠT 12V, 4X4X2CM, 0.13-0.19A

  13.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000270
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Quạt 12V, 4X4X2CM, 0.13-0.19A TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Quạt tản nhiệt là sản phẩm chuyên dùng để tản nhiệt trong các mạch điện tử, giúp duy trì tuổi thọ linh kiện của sản phẩm. - Quạt có chức năng tản nhiệt, làm mát trong các thiết bị điện tử như: các bảng mạch điện tử công suất lớn, PC, Laptop,… - Quạt sử dụng điện 1 chiều DC làm nguồn nuôi ...
 • QUẠT 12V 4x4x3cm 0.6 A - 1A tháo máy

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000271
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Quạt 12V 4x4x3cm 0.6 A - 1A tháo máy TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Quạt tản nhiệt là sản phẩm chuyên dùng để tản nhiệt trong các mạch điện tử, giúp duy trì tuổi thọ linh kiện của sản phẩm. - Quạt có chức năng tản nhiệt, làm mát trong các thiết bị điện tử như: các bảng mạch điện tử công suất lớn, PC, Laptop,… - Quạt sử dụng điện 1 chiều DC làm nguồn nuôi ...
 • QUẠT 6025 6x6x2.5cm 12V 0.48A (Tháo Máy)

  24.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000274
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Quạt 6025 6x6x2.5cm 12V 0.48A TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Quạt tản nhiệt là sản phẩm chuyên dùng để tản nhiệt trong các mạch điện tử, giúp duy trì tuổi thọ linh kiện của sản phẩm. - Quạt có chức năng tản nhiệt, làm mát trong các thiết bị điện tử như: các bảng mạch điện tử công suất lớn, PC, Laptop,… - Quạt sử dụng điện 1 chiều DC làm nguồn nuôi ...
 • QUẠT 8x8x2.5cm, 0.3A

  20.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000276
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Quạt 8x8x2.5cm, 0.3A TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Quạt tản nhiệt là sản phẩm chuyên dùng để tản nhiệt trong các mạch điện tử, giúp duy trì tuổi thọ linh kiện của sản phẩm. - Quạt có chức năng tản nhiệt, làm mát trong các thiết bị điện tử như: các bảng mạch điện tử công suất lớn, PC, Laptop,… - Quạt sử dụng điện 1 chiều DC làm nguồn nuôi ...
 • Tấm bảo vệ quạt gió 4x4cm

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000297
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Quạt 6015 6x6x1.5cm 12V

  14.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000492
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Quạt 6015 6x6x1.5cm 12V TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Quạt tản nhiệt là sản phẩm chuyên dùng để tản nhiệt trong các mạch điện tử, giúp duy trì tuổi thọ linh kiện của sản phẩm. - Quạt có chức năng tản nhiệt, làm mát trong các thiết bị điện tử như: các bảng mạch điện tử công suất lớn, PC, Laptop,… - Quạt sử dụng điện 1 chiều DC làm nguồn nuôi ...
 • QUẠT 12V, 4X4X2CM, 0.2A

  17.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000527
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Quạt 12V, 4X4X2CM, 0.2A TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Quạt tản nhiệt là sản phẩm chuyên dùng để tản nhiệt trong các mạch điện tử, giúp duy trì tuổi thọ linh kiện của sản phẩm. - Quạt có chức năng tản nhiệt, làm mát trong các thiết bị điện tử như: các bảng mạch điện tử công suất lớn, PC, Laptop,… - Quạt sử dụng điện 1 chiều DC làm nguồn nuôi ...