• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Đện trở, IGBT..
 • Điện trở 120K 1W 5%

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001517
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện trở 560R 1W 5%

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001516
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện trở 7.5K 1W 5%

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001260
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện trở 7.5K 1W 5%
 • Điện trở 820K 1W 5%

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001259
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện trở 820K 1W 5%
 • Điện trở 390R 1W 5%

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000952
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện trở 1K 1W 5%

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000951
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện trở 1K 1W 5% Tính năng sản phẩm - Điện trở là linh kiện thụ động thường được dùng để hạn chế cường độ dòng điện chảy trong mạch - Điện trở được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... Thông số kĩ thuật - Phân loại: Điện trở Metal Film - Giá...
 • Điện trở 4.7K 1W 5%

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000786
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện trở 100K 1W 5%

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000785
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện trở 330K 1W 5%

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000784
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện trở 220K, 1W

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000325
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện trở 680K, 1W

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000326
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện trở 47R 1W 5%

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000327
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện trở 1M 1W 5%

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000482
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện trở 22R 1W

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000507
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện trở 33R 1W

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000508
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện trở 560K 1W

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000509
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện trở 10R 1W

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000511
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện trở 330R 1W

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000528
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện trở 100R 1W

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000530
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện trở 470K 1W

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000748
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: