• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Điện trở, IGBT..
 • Trở Băng 10K 9 Chân

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001111
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Trở băng 10K 9 chân TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở băng 10K Ohm 9 chân là một mạng điện trở, gồm 9 điện trở có cùng giá trị 10K Ohm được kết nối với nhau. Điện trở băng 10K Ohm có một chân chung, các chân còn lại nối với chân chung qua 1 điện trở, giá trị điện trở đó thường được ghi trên thân. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản...
 • Trở Băng 10K 5 Chân

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001110
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Trở băng 10K 5 chân TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở băng 10K Ohm 5 chân là một mạng điện trở, gồm 5 điện trở có cùng giá trị 10K Ohm được kết nối với nhau. Điện trở băng 10K Ohm có một chân chung, các chân còn lại nối với chân chung qua 1 điện trở, giá trị điện trở đó thường được ghi trên thân. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm...
 • Trở Băng 10K 6 Chân

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000308
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Trở băng 10K 6 chân TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Điện trở là một loại linh kiện thụ động, đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. - Điện trở băng 10K Ohm 6 chân là một mạng điện trở, gồm 6 điện trở có cùng giá trị 10K Ohm được kết nối với nhau. Điện trở băng 10K Ohm có một chân chung, các chân còn lại nối với chân chung qua 1 điện trở, giá trị điện trở đó thường được ghi trên thân. - Tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta nên lựa chọn cho mình các sản phẩm...