• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Đện trở, IGBT..
 • Vỏ Nhựa DB9 (2 bộ)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001936
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Giắc DB9 Đực Thẳng

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001935
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Giắc DB9 Cái Thẳng

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001934
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Vỏ nhựa DB15 (2 bộ)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001933
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Giắc DB15 Đực (VGA-B)

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001927
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Giắc DB15 Cái (VGA-B)

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001926
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này