• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Đện trở, IGBT..
 • Biến áp xung PQ3535 (6+6)

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001848
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Biến áp xung EI33 vuông đứng (6+6)

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001818
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • BIẾN ÁP XUNG EC3542 (6+6) TRÒN ĐỨNG

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001329
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: BIẾN ÁP XUNG EC3542 (6+6) TRÒN
 • Biến áp xung EC60 tròn nằm (13+13)

  75.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001328
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Biến áp xung EC60 nằm (12+12)
 • Ferrit EE4220

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001234
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Biến Áp Xung EE85

  200.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001210
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Biến Áp Xung EE85
 • Lõi ferrit lọc EMI luồn dây 3.5-5mm

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001128
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Lõi ferrit lọc EMI luồn dây 3.5-5mm Tính năng sản phẩm - Lõi ferrit core lọc EMI được ứng dụng lọc nhiễu tần số cao cho nguồn, thiết bị âm thanh, sạc... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử. DIY... Thông số kĩ thuật - Sử dụng vừa với dây đường kính 3.5 - 5mm #loixuyen #ferrit #ferritcore#cuoncamxuyen
 • KHUÔN NHỰA (BOBIN) EE70 NẰM (9+9)

  40.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001067
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • BIẾN ÁP XUNG EE70 NẰM (9+9)

  120.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001060
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • BIẾN ÁP XUNG EE33 đứng (6+6)

  16.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001020
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Kích thước của khuôn (bobin) biến áp xung EE33 đứng (6+6) và ferrit EE33 theo như bản vẽ dưới đây: (đơn vị tính là mm)
 • Ferrit EE65

  60.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000990
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn:
 • BIẾN ÁP XUNG EC4220 (8+8) TRÒN NẰM

  24.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000989
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Kích thước của khuôn (bobin) biến áp xung EC4220 nằm (8+8) theo như bản vẽ dưới đây: (đơn vị tính là mm)
 • BIẾN ÁP XUNG EC4215 (8+8) TRÒN NẰM

  20.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000988
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Kích thước của khuôn (bobin) biến áp xung EC4125 nằm (8+8) và Ferrit EC4215 theo như bản vẽ dưới đây: (đơn vị tính là mm)
 • KHUÔN NHỰA EE65 NẰM (8+8)

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000987
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • KHUÔN NHỰA EE65 ĐỨNG (6+6)

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000986
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • BIẾN ÁP XUNG EE4220 (8+8) NẰM

  22.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000985
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Kích thước của khuôn (bobin) biến áp xung EE4220 nằm (8+8) và Ferrit EE4220 theo như bản vẽ dưới đây: (đơn vị tính là mm)
 • BIẾN ÁP XUNG EE4220 (8+8) NẰM LÕI HỞ

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000984
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Kích thước của khuôn (bobin) biến áp xung EE4220 nằm (8+8) và Ferrit EE4220 theo như bản vẽ dưới đây:(đơn vị tính là mm) Khe hở của ferrit là 2mm
 • BIẾN ÁP XUNG EE4215 NẰM (8+8) LÕI HỞ

  24.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000982
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Kích thước của khuôn (bobin) biến áp xung EE4215 nằm (8+8) và Ferrit EE4215 hở theo như bản vẽ dưới đây: Khe hở của ferrit là 2mm
 • BIẾN ÁP XUNG EE4215 ĐỨNG (9+9) LÕI HỞ

  24.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000981
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Kích thước của khuôn (bobin) biến áp xung EE4215 đứng (9+9) và Ferrit EE4215 theo như bản vẽ dưới đây: (đơn vị tính là mm) Khe hở của ferrit là 2mm
 • KHUÔN NHỰA EE55 ĐÔI NẰM (10+10)

  20.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000979
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Kích thước của khuôn (bobin) biến áp xung EE55 đôi nằm (10+10) theo như bản vẽ dưới đây: (đơn vị tính là mm)
 • Biến áp xung EE4220 đứng (6+6)

  22.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000900
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Kích thước của khuôn (bobin) biến áp xung EE4220 đứng (6+6) và Ferrit EE4220 theo như bản vẽ dưới đây: (đơn vị tính là mm)
 • BIẾN ÁP XUNG EE55 ĐÔI NẰM (10+10)

  75.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000899
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Kích thước của khuôn (bobin) biến áp xung EE55 đôi nằm (10+10) và ferrit EE55 theo như bản vẽ dưới đây: (đơn vị tính là mm).
 • Khuôn EE4220 nằm (8+8)

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000802
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến áp xung EE65 nằm (8+8)

  85.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000800
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Biến áp xung EE25 (5+5)

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000776
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Kích thước của khuôn (bobin) biến áp xung EE25 đứng (5+5) theo như bản vẽ dưới đây: (đơn vị tính là mm)
 • Biến áp xung EE19 (5+5)

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000775
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Khuôn nhựa EE4215 nằm (8+8)

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000751
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Kích thước của khuôn (bobin) biến áp xung EE4215 nằm (8+8) theo như bản vẽ dưới đây: (đơn vị tính là mm)
 • Biến áp cách ly EE16 quấn sẵn (dây đồng 0.25mm)

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000241
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Biến áp EE16 được quấn sẵn phục vụ mục đích cách ly tầng driver và tầng công suất (lái fet cách ly). Kích thước của khuôn (bobin) biến áp xung EE16 đứng (5+5) theo như bản vẽ dưới đây: (đơn vị tính là mm)
 • KHUÔN EE33 (6+6)

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000244
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Kích thước của khuôn (bobin) biến áp xung EE33 đứng (6+6) theo như bản vẽ dưới đây: (đơn vị tính là mm)
 • KHUÔN EE4220 (6+6)

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000245
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Kích thước của khuôn (bobin) biến áp xung EE4220 đứng (6+6) theo như bản vẽ dưới đây: (đơn vị tính là mm)
 • BIẾN ÁP XUNG EE28 (6+6)

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000344
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BIẾN ÁP XUNG EE28 (6+6)
 • BIẾN ÁP XUNG EC4215 (9+9) TRÒN ĐỨNG

  20.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000345
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Kích thước của khuôn (bobin) biến áp xung EC4215 tròn đứng (9+9) theo như bản vẽ dưới đây:
 • BIẾN ÁP XUNG EE4215 (9+9) VUÔNG ĐỨNG

  20.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000346
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Kích thước của khuôn (bobin) biến áp xung EE4215 đứng (9+9) theo như bản vẽ dưới đây:
 • BIẾN ÁP XUNG EC49 (11+11) TRÒN ĐỨNG

  35.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000347
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BIẾN ÁP XUNG EC49 (11+11) TRÒN
 • BIẾN ÁP XUNG EE55 NẰM (10+10)

  45.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000348
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Kích thước của khuôn (bobin) biến áp xung EE55 nằm (10+10) và Ferrit EE55 theo như bản vẽ dưới đây: (đơn vị tính là mm)
 • BIẾN ÁP XUNG EE55 ĐÔI ĐỨNG

  75.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000349
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • BIẾN ÁP XUNG EE55 ĐỨNG (11+11)

  45.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000350
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Ferrit EE28

  6.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000351
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Ferrit EC4215 tròn

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000352
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Ferrit EE4215 vuông

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000353
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này