• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Đện trở, IGBT..
 • 74HC08D SOP14

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002073
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn:
 • 74HC08N DIP14

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002072
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn:
 • 74HC245D SOP20

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002071
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn:
 • 74HC245N DIP20

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002070
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn:
 • 74HC02D SOP14

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002069
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn:
 • 74HC02N DIP14

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002068
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn:
 • 74HC138D SOP16

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002059
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn:
 • 74HC138N DIP16

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002058
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn:
 • 74HC04D SOP14

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002057
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn:
 • 74HC04N DIP14

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002056
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn:
 • 74HC14D SOP14

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002055
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn:
 • 74HC595D SOP16

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002054
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn:
 • 74HC595N DIP16

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002053
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn:
 • 74HC14N DIP14

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002052
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: