• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Đện trở, IGBT..
 • Băng Dính Nhiệt Vàng 45mm x 66m

  68.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC002077
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 45mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD. + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ khối đèn...
 • Băng dính nhiệt vàng 9mm x 66m

  14.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001857
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 9mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ khối đèn LED, ống kỹ thuật số... ...
 • Băng dính nhiệt vàng 25mm x 66m

  35.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001816
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 25mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo...
 • Băng dính nhiệt vàng 60mm x 66m

  85.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001476
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 60mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ khối...
 • Băng dính nhiệt vàng 50mm x 66m

  75.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001475
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 50mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo...
 • Băng dính nhiệt vàng 30mm x 66m

  45.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001306
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 30mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo...
 • Băng dính nhiệt nâu rộng 80mm

  180.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001142
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT NÂU 80MM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, chống cháy, được làm từ chất liệu polyimide hữu cơ và nhựa silicon flouride cao cấp. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ khối đèn...
 • Băng dính nhiệt nâu rộng 70mm

  160.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001141
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT NÂU 70MM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, chống cháy, được làm từ chất liệu polyimide hữu cơ và nhựa silicon flouride cao cấp. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PCB nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ khối đèn...
 • Băng dính nhiệt vàng 38mm x 66m

  60.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000978
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 38mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo...
 • Băng dính nhiệt cách mép trắng, rộng 4mm

  21.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000977
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Băng dính nhiệt cách mép trắng, rộng 4mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ...
 • Băng dính nhiệt cách mép trắng, rộng 3mm

  16.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000976
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Băng dính nhiệt cách mép trắng, rộng 3mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ...
 • Băng dính nhiệt cách mép trắng, rộng 2mm

  12.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000975
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Băng dính nhiệt cách mép trắng, rộng 2mm TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ...
 • Băng dính nhiệt vàng 4mm x 66m

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000910
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 4mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ khối...
 • Băng dính nhiệt vàng 8mm x 66m

  13.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000909
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 8mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo...
 • Băng dính nhiệt nâu, rộng 33mm

  72.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000810
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT NÂU 33MM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, chống cháy, được làm từ chất liệu polyimide hữu cơ và nhựa silicon flouride cao cấp. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PCB nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ khối đèn LED, ống kỹ thuật số... + Băng dính được sử dụng để quấn trong các máy biến áp, cách nhiệt,... ...
 • Băng dính nhiệt vàng 3mm x 66m

  9.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000246
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 3mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo...
 • Băng dính nhiệt vàng 11mm x 66m

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000247
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 11mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo...
 • Băng dính nhiệt vàng 15mm x 66m

  23.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000248
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 15mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo...
 • Băng dính nhiệt vàng 20mm x 66m

  30.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000249
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 20mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo...
 • Băng dính nhiệt vàng 22mm x 66m

  32.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000250
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 22mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo...
 • Băng dính nhiệt vàng 27mm x 66m

  38.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000251
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 27mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo...
 • Băng dính nhiệt vàng 33mm x 66m

  50.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000252
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 32.5mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo...
 • Băng dính nhiệt vàng 35mm x 66m

  55.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000253
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 35mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ khối...
 • Băng dính nhiệt nâu, rộng 10mm

  25.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000254
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT NÂU 10MM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ...
 • Băng dính nhiệt nâu, rộng 25mm

  55.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000255
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT NÂU 25MM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, chống cháy, được làm từ chất liệu polyimide hữu cơ và nhựa silicon flouride cao cấp. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PCB nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ khối đèn LED, ống kỹ thuật số... + Băng dính...
 • Băng dính nhiệt nâu, rộng 30mm

  65.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000256
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT NÂU 30MM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, chống cháy, được làm từ chất liệu polyimide hữu cơ và nhựa silicon flouride cao cấp. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ khối đèn...
 • Băng dính nhiệt nâu, rộng 35mm

  80.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000257
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT NÂU 35MM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, chống cháy, được làm từ chất liệu polyimide hữu cơ và nhựa silicon flouride cao cấp. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ khối đèn...
 • Băng dính nhiệt nâu, rộng 40mm

  93.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000258
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT NÂU 40MM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, chống cháy, được làm từ chất liệu polyimide hữu cơ và nhựa silicon flouride cao cấp. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PCB nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ khối đèn LED, ống kỹ thuật số... + Băng dính...
 • Băng dính nhiệt nâu, rộng 45mm

  105.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000259
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT NÂU 45MM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, chống cháy, được làm từ chất liệu polyimide hữu cơ và nhựa silicon flouride cao cấp. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ khối đèn...
 • Băng dính nhiệt nâu, rộng 15mm

  38.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000365
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT NÂU 15MM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, chống cháy, được làm từ chất liệu polyimide hữu cơ và nhựa silicon flouride cao cấp. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PCB nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ khối đèn LED, ống kỹ thuật số... + Băng dính...
 • Băng dính nhiệt nâu, rộng 20mm

  50.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000366
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT NÂU 20MM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, chống cháy, được làm từ chất liệu polyimide hữu cơ và nhựa silicon flouride cao cấp. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ khối đèn...
 • Băng dính nhiệt nâu, rộng 27mm

  60.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000367
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT NÂU 27MM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, chống cháy, được làm từ chất liệu polyimide hữu cơ và nhựa silicon flouride cao cấp. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PCB nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ khối đèn...
 • Băng dính nhiệt nâu, rộng 50mm

  125.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000368
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT NÂU 50MM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, chống cháy, được làm từ chất liệu polyimide hữu cơ và nhựa silicon flouride cao cấp. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ khối đèn...
 • Băng dính nhiệt nâu, rộng 55mm

  135.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000369
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT NÂU 55MM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, chống cháy, được làm từ chất liệu polyimide hữu cơ và nhựa silicon flouride cao cấp. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ khối đèn...
 • Băng dính nhiệt nâu, rộng 60mm

  150.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000370
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT NÂU 60MM TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, chống cháy, được làm từ chất liệu polyimide hữu cơ và nhựa silicon flouride cao cấp. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PCB nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo vệ khối đèn...
 • Băng dính nhiệt vàng 40mm x 66m

  60.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000371
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: BĂNG DÍNH NHIỆT VÀNG 40mm x 66m TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Băng dính nhiệt là một loại băng dính có khả năng chịu được nhiệt độ cao, được làm từ chất liệu polyester và silicon chịu nhiệt độ cao. - Băng dính nhiệt thường sử dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, kỹ thuật điện tử chẳng hạn như: + Dùng trong lĩnh vực TV LED & LCD + Dùng che chắn khi mạ bảng PCB, bản mạch PBC nhiệt độ cao + Bảo vệ trong sản xuất, bảo...