• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Đện trở, IGBT..
 • Đế IC 28 chân DIP-28

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001834
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đế IC 28 chân DIP-28 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Chân đế IC là một loại linh kiện giúp kết nối IC với mạch mà không cần hàn chết IC lên mạch. - Chân đế IC loại tròn chất lượng cao phù hợp các mạch điện tử yêu cầu chất lượng cao, đảm bảo tín hiệu truyền tải tốt nhất giữa IC – Mạch, giúp dễ dàng trong việc lắp ráp và sửa chữa… - Tuỳ thuộc vào các dòng IC mà chúng ta lựa chọn các dòng đế IC tương ứng về số chân, kiểu dáng… THÔNG SỐ KĨ THUẬT ...
 • Đế IC 18 chân DIP-18

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000145
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đế IC 18 chân DIP-18 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Chân đế IC là một loại linh kiện giúp kết nối IC với mạch mà không cần hàn chết IC lên mạch. - Chân đế IC loại tròn chất lượng cao phù hợp các mạch điện tử yêu cầu chất lượng cao, đảm bảo tín hiệu truyền tải tốt nhất giữa IC – Mạch, giúp dễ dàng trong việc lắp ráp và sửa chữa… - Tuỳ thuộc vào các dòng IC mà chúng ta lựa chọn các dòng đế IC tương ứng về số chân, kiểu dáng… THÔNG SỐ KĨ THUẬT ...
 • Đế IC 20 chân DIP-20

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001781
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đế IC 20 chân DIP-20 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Chân đế IC là một loại linh kiện giúp kết nối IC với mạch mà không cần hàn chết IC lên mạch. - Chân đế IC loại tròn chất lượng cao phù hợp các mạch điện tử yêu cầu chất lượng cao, đảm bảo tín hiệu truyền tải tốt nhất giữa IC – Mạch, giúp dễ dàng trong việc lắp ráp và sửa chữa… - Tuỳ thuộc vào các dòng IC mà chúng ta lựa chọn các dòng đế IC tương ứng về số chân, kiểu dáng… THÔNG SỐ KĨ THUẬT ...
 • Đế IC 16 chân DIP-16 loại tròn

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001152
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đế IC 16 chân DIP-16 loại tròn TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Chân đế IC là một loại linh kiện giúp kết nối IC với mạch mà không cần hàn chết IC lên mạch. - Chân đế IC loại tròn chất lượng cao phù hợp các mạch điện tử yêu cầu chất lượng cao, đảm bảo tín hiệu truyền tải tốt nhất giữa IC – Mạch, giúp dễ dàng trong việc lắp ráp và sửa chữa… - Tuỳ thuộc vào các dòng IC mà chúng ta lựa chọn các dòng đế IC tương ứng về số chân, kiểu dáng… ...
 • Đế IC 14 chân DIP-14 loại tròn

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001151
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đế IC 14 chân DIP-14 loại tròn TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Chân đế IC là một loại linh kiện giúp kết nối IC với mạch mà không cần hàn chết IC lên mạch. - Chân đế IC loại tròn chất lượng cao phù hợp các mạch điện tử yêu cầu chất lượng cao, đảm bảo tín hiệu truyền tải tốt nhất giữa IC – Mạch, giúp dễ dàng trong việc lắp ráp và sửa chữa… - Tuỳ thuộc vào các dòng IC mà chúng ta lựa chọn các dòng đế IC tương ứng về số chân, kiểu dáng… THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Vật liệu: Nhựa...
 • Đế IC 8 chân DIP-8 loại tròn

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001150
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đế IC 8 chân DIP-8 loại tròn TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Chân đế IC là một loại linh kiện giúp kết nối IC với mạch mà không cần hàn chết IC lên mạch. - Chân đế IC loại tròn chất lượng cao phù hợp các mạch điện tử yêu cầu chất lượng cao, đảm bảo tín hiệu truyền tải tốt nhất giữa IC – Mạch, giúp dễ dàng trong việc lắp ráp và sửa chữa… - Tuỳ thuộc vào các dòng IC mà chúng ta lựa chọn các dòng đế IC tương ứng về số chân, kiểu dáng… THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Vật liệu: Nhựa...
 • Đế IC 8 chân DIP 8

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000238
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đế IC 8 chân DIP-8 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Chân đế IC là một loại linh kiện giúp kết nối IC với mạch mà không cần hàn chết IC lên mạch. - Chân đế IC loại tròn chất lượng cao phù hợp các mạch điện tử yêu cầu chất lượng cao, đảm bảo tín hiệu truyền tải tốt nhất giữa IC – Mạch, giúp dễ dàng trong việc lắp ráp và sửa chữa… - Tuỳ thuộc vào các dòng IC mà chúng ta lựa chọn các dòng đế IC tương ứng về số chân, kiểu dáng… THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Vật liệu: Nhựa đen...
 • Đế IC 14 chân DIP 14

  600 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000239
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đế IC 14 chân DIP-14 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Chân đế IC là một loại linh kiện giúp kết nối IC với mạch mà không cần hàn chết IC lên mạch. - Chân đế IC loại tròn chất lượng cao phù hợp các mạch điện tử yêu cầu chất lượng cao, đảm bảo tín hiệu truyền tải tốt nhất giữa IC – Mạch, giúp dễ dàng trong việc lắp ráp và sửa chữa… - Tuỳ thuộc vào các dòng IC mà chúng ta lựa chọn các dòng đế IC tương ứng về số chân, kiểu dáng… THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Vật liệu: Nhựa đen...
 • Đế IC 16 chân DIP 16

  700 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000240
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Đế IC 16 chân DIP-16 TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Chân đế IC là một loại linh kiện giúp kết nối IC với mạch mà không cần hàn chết IC lên mạch. - Chân đế IC loại tròn chất lượng cao phù hợp các mạch điện tử yêu cầu chất lượng cao, đảm bảo tín hiệu truyền tải tốt nhất giữa IC – Mạch, giúp dễ dàng trong việc lắp ráp và sửa chữa… - Tuỳ thuộc vào các dòng IC mà chúng ta lựa chọn các dòng đế IC tương ứng về số chân, kiểu dáng… THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Vật liệu: Nhựa đen...