• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Đện trở, IGBT..
 • Điện trở 220 Ohm (220R) 2W 5%

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001504
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 330 Ohm (330R) 2W 5%

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001503
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 390R 2W 5%

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000954
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 33R 2W 5%

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000953
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 0.47R, 2W

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000328
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 0.56R, 2W

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000329
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 47R, 2W

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000330
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này