• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Đện trở, IGBT..
 • COMBO 130 loại điện trở 1% 1/4W từ 1 ohm - 3Mohm (2600 cái)

  175.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001474
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: COMBO 130 loại điện trở 1% 1/4W từ 1 ohm - 3Mohm (2600 cái) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Sản phẩm chuyên sử dụng cho các mạch điện tử, cũng như trong các mạch điều khiển giám sát thiết bị, trong các mạch nguồn, mạch hạ áp,... - Đa dạng về chủng loại nên rất phù hợp khi chúng ta sử dụng cho các mạch điện và thiết bị cần nhiều dạng điện trở khác nhau. - Tuỳ từng nhu cầu cũng như mục đích mà chúng...
 • COMBO 30 loại điện trở 1/4W 1% (600 cái)

  42.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001380
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: COMBO 30 loại điện trở 1/4W 1% (600 cái) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Sản phẩm chuyên sử dụng cho các mạch điện tử, cũng như trong các mạch điều khiển giám sát thiết bị, trong các mạch nguồn, mạch hạ áp,... - Đa dạng về chủng loại nên rất phù hợp khi chúng ta sử dụng cho các mạch điện và thiết bị cần nhiều dạng điện trở khác nhau. - Tuỳ từng nhu cầu cũng như mục đích mà chúng ta nên chọn cho mình một bộ sản phẩm để dùng lâu dài. ...
 • COMBO 41 loại điện trở từ 1 ohm - 1Mohm (820 cái) 1/4W

  60.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001007
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Combo gồm có 41 loại điện trở, mỗi loại có số lượng 20 chiếc. 41 loại điện trở có giá trị như bảng bên dưới:
 • COMBO 50 loại điện trở dán SMD 0603 1% (1000 chiếc)

  90.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001360
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: COMBO 50 loại điện trở dán SMD 0603 1% (1000 chiếc) TÍNH NĂNG SẢN PHẨM - Sản phẩm chuyên sử dụng cho các mạch điện tử, cũng như trong các mạch điều khiển giám sát thiết bị, trong các mạch nguồn, mạch hạ áp,... - Đa dạng về chủng loại nên rất phù hợp khi chúng ta sử dụng cho các mạch điện và thiết bị cần nhiều dạng điện trở khác nhau. - Tuỳ từng nhu cầu cũng như mục đích mà chúng ta nên chọn cho mình một bộ sản phẩm để dùng lâu dài. ...
 • Điện trở 0.47R 2W 5%

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000328
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 0.56R 2W 5%

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000329
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 0.68R 2W 5%

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001567
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 0R 1/4W (gói 100 chiếc)

  10.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001440
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 1.5K 1/4W 1% (gói 100 chiếc)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001074
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 10 Ohm 10R 2W 5%

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001779
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 100 Ohm 100R 2W 5%

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001782
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 100K 1W 5%

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000785
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện trở 100K, 1/4W (gói 100 chiếc)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000320
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 100KOhm 100K 2W 5%

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001792
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 100R 1/4W (gói 100 chiếc)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000311
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 100R 1W

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000530
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện trở 10K, 1/4W (gói 100 chiếc)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000318
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 10KOhm 10K 2W 5%

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001788
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 10R 1/4W (gói 100 chiếc)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000309
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 10R 1W

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000511
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện trở 120K 1W 5%

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001517
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện trở 15K, 1/4W (gói 100 chiếc)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000319
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 18K, 1/4W (gói 100 chiếc)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000868
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 1K 1W 5%

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000951
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện trở 1K 1W 5% Tính năng sản phẩm - Điện trở là linh kiện thụ động thường được dùng để hạn chế cường độ dòng điện chảy trong mạch - Điện trở được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... Thông số kĩ thuật - Phân loại: Điện trở Metal Film - Giá...
 • Điện trở 1K, 1/4W (gói 100 chiếc)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000315
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 1KOhm 1K 2W 5%

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001784
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 1M 1W 5%

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000482
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện trở 1MOhm 1M 2W 5%

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001797
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 2.2K, 1/4W (gói 100 chiếc)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000316
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 2.2KOhm 2.2K 2W 5%

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001785
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 22 Ohm 22R 2W 5%

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001780
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 220 Ohm (220R) 2W 5%

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001504
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 220K, 1/4W (gói 100 chiếc)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000321
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 220K, 1W

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000325
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện trở 220KOhm 220K 2W 5%

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001793
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 220R, 1/4W (gói 100 chiếc)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000312
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 22KOhm 22K 2W 5%

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001789
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 22R 1/4W (gói 100 chiếc)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000310
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 22R 1W

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000507
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Điện trở 270K, 1/4W (gói 100 chiếc)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000322
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này