• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Đện trở, IGBT..
 • Điện trở 120K 1W 5%

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001517
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 560R 1W 5%

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001516
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện Trở Nhiệt NTC 5D-11

  1.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001507
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 220 Ohm (220R) 2W 5%

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001504
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 330 Ohm (330R) 2W 5%

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001503
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • COMBO 130 loại điện trở 1% 1/4W từ 1 ohm - 3Mohm (2600 cái)

  175.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001474
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 0R 1/4W (gói 100 chiếc)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001440
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • COMBO 30 loại điện trở 1/4W 1% (600 cái)

  42.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001380
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Combo gồm 30 loại điện trở 1/4W 1% 5 vạch màu Mỗi loại có số lượng 20 chiếc Bao gồm các giá trị sau:
 • Điện trở sứ 1Kohm 5W

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001365
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • COMBO 50 loại điện trở dán SMD 0603 1% (1000 chiếc)

  90.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001360
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: COMBO 50 loại điện trở dán SMD 0603 1% (1000 chiếc) Bao gồm 50 loại điện trở, mỗi loại 20 chiếc
 • Điện trở sứ 5W 0.47R loại đứng

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001351
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở sứ 5W 0.33R loại đứng

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001350
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở sứ 5W 0.22R loại đứng

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001349
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 7.5K 1W 5%

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001260
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện trở 7.5K 1W 5%
 • Điện trở 820K 1W 5%

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001259
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện trở 820K 1W 5%
 • Điện trở sứ 10R 10W

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001222
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện trở sứ 10R 10W
 • Điện trở 68R 1/4W 1% (gói 100 chiếc)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001221
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện trở 68R 1/4W 1% (gói 100 chiếc)
 • Điện trở 820K 1/4W 1% (gói 100 chiếc)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001220
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện trở 820K 1/4W 1% (gói 100 chiếc)
 • Trở băng 10K 9 chân

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001111
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Trở băng 10K 5 chân

  1.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001110
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 1.5K 1/4W 1% (gói 100 chiếc)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001074
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở sứ 30R 5W

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001049
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở sứ 10R 5W

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001048
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở sứ 0.1R 5W

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001047
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • COMBO 41 loại điện trở từ 1 ohm - 1Mohm (820 cái) 1/4W

  60.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001007
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Combo gồm có 41 loại điện trở, mỗi loại có số lượng 20 chiếc. 41 loại điện trở có giá trị như bảng bên dưới:
 • Điện trở 390R 2W 5%

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000954
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 33R 2W 5%

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000953
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 390R 1W 5%

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000952
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở 1K 1W 5%

  250 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000951
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Điện trở 1K 1W 5% Tính năng sản phẩm - Điện trở là linh kiện thụ động thường được dùng để hạn chế cường độ dòng điện chảy trong mạch - Điện trở được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch nguồn, mạch tạo dao động, mạch công suất... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... Thông số kĩ thuật - Phân loại: Điện trở Metal Film - Giá...
 • Điện trở 3.3K, 1/4W (gói 100 chiếc)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000949
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Trở 50W 5% 200R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000931
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Trở 50W 5% 100R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000930
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Trở 50W 5% 47R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000929
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Trở 50W 5% 33R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000928
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Trở 50W 5% 10R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000927
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Trở 50W 5% 4R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000926
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Trở 50W 5% 3R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000925
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Trở 50W 5% 2R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000924
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Trở 50W 5% 1R RX24

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000923
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Điện trở sứ 15R 10W

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000880
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này