• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Đện trở, IGBT..
 • Tụ MPPCBB22 2uF 450VAC

  13.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001870
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Tụ CBB 1.5nF 152J 100V 5mm

  500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001866
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Tụ MPPCBB22 3uF 450VAC

  14.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001682
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ MPPCBB22 4uF 450VAC

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001681
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ CBB 10uF 106J400V 32mm

  12.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001371
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Tụ CBB 10uF 106J400V 32mm
 • Tụ CBB 104J 2000V 0.1uF 100nF 25mm

  7.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001266
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Tụ CBB 104J 2000V 0.1uF 100nF 25mm Tính năng sản phẩm: - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... Thông số kĩ thuật: - Phân loại: Tụ Polypropylene Film - Giá trị tụ: 0.1uF 100nF - Điện áp đánh thủng : 2000V 2kV - Kích thước: ...
 • Tụ CBB 334J 400V 0.33uF 330nF 15mm

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001265
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Tụ CBB 334J 400V 0.33uF 330nF 15mm Tính năng sản phẩm: - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... Thông số kĩ thuật: - Phân loại: Tụ Polypropylene Film - Giá trị tụ: 0.33uF 330nF - Điện áp đánh thủng : 400V - Kích thước:...
 • Tụ CBB 334J 630V 0.33uF 330nF 20mm

  2.200 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001264
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Tụ CBB 334J 630V 0.33uF 330nF 20mm Tính năng sản phẩm: - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... Thông số kĩ thuật: - Phân loại: Tụ Polypropylene Film - Giá trị tụ: 0.33uF 330nF - Điện áp đánh thủng : 630V - Kích thước: khoảng...
 • Tụ CBB81 224J 2000V 0.22uF 220nF 25mm

  14.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001263
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Tụ CBB81 224J 2000V 0.22uF 220nF 25mm Tính năng sản phẩm: - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... Thông số kĩ thuật: - Phân loại: Tụ Polypropylene Film - Giá trị tụ: 0.22uF 220nF - Điện áp đánh thủng : 2000V 2kV - Kích thước: khoảng cách 2 chân...
 • Tụ CBB81 334J 2000V 0.33uF 330nF 25mm

  15.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001262
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Tụ CBB81 334J 2000V 0.33uF 330nF 25mm Tính năng sản phẩm: - Tụ điện có các tác dụng chính như sau: + Cho điện áp xoay chiều AC đi qua và chặn điện áp một chiều DC. + Lọc nguồn, lọc nhiễu... - Tụ điện được sử dụng trong rất nhiều các loại mạch điện tử: mạch lọc nguồn, mạch tạo dao động... - Phù hợp với rất nhiều nhu cầu như: học tập, nghiên cứu, sửa chữa điện tử... Thông số kĩ thuật: - Phân loại: Tụ Polypropylene Film - Giá trị tụ: 0.33uF 330nF - Điện áp đánh thủng : 2000V 2kV - Kích...
 • Tụ CBB 104J 400V P=10mm

  1.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC001198
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ CBB 474J 0.47uF 400V

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000848
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • Tụ MPPCBB22 6uF 450VAC

  18.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000816
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ MPPCBB22 5uF 450VAC

  16.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000815
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ CBB 475J 4.7uF 400V

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000768
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Tụ CBB 475J 4.7uF 400V
 • TỤ CBB 335J 3.3uF 400V P=25mm

  5.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000767
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ CBB 105J 1uF 400V

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000132
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Tụ 1uF 105 400V - Sử dụng trong các mạch điện tử. - Ứng dụng trong các mạch lọc nguồn. - Giá trị điện dung: 105J (0.1uF). - Điện áp đánh thủng: 400V. - Sai số: 5%. - Nhiệt độ hoạt động: - 40~100 °C.
 • Tụ CBB 105J 1uF 630V 20mm

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000133
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ CBB 104J 0.1uF 630V

  2.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000162
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ CBB 225J 2.2uF 630V

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000163
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
 • TỤ CBB 335J 3.3uF 630V 25mm

  6.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000164
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ CBB 475J 4.7uF 630V

  7.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000165
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • TỤ CBB 684J 6.8uF 400V

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000166
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ CBB 225J 2.2uF 400V 27mm

  4.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000503
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tụ CBB 474J 0.47uF 630V

  2.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000513
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: