• Từ khóa tìm kiếm:
 • Tụ điện, Đện trở, IGBT..
 • LM324 SOP14

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000841
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • LM324 DIP14

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000840
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • JRC4558 OPAMP DIP8

  3.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000769
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • TL084CN DIP14

  4.500 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000766
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • LM358 - DIP8 (Loại tốt)

  5.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000018
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • LM358 - SOP8

  3.000 VNĐ

  • Mã sản phẩm: TC000019
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này